Philippine Columbian Association

Got this message on September 7 from my good friend Lourdes Berin,
executive director of the Urban Missionaries, missionary arm of the
Association of Major Religious Superiors in the Philippines.

"Welga na po ngayon ang phil.Columbian union dhil sa dismissal ng 56
regular na mggwa pati opisyales. UNION BUSTING. 1 welgista kanina ang
sinagasaan ng 1 sasakyang ngpumilit pumasok sakay ang mga eskirol.
Anumang suporta ay maari nating ipaabot sa unyon upang patatagin ang
picketline."

Urban Missionaries can be reached at 7215916.

No comments:

Post a Comment